Important Announcement JOB Opportunities of the permanent posts... Read More NIIH Tender... Read More

ProjectSitting L to R: Ms. Harshali Gaikwad, Ms. Tejasvita Gaikwad, Dr. Madhavi Sawant, Dr. Khushnuma Italia, Ms.Snehal Mhatre, Ms.Pooja Kamble.

Standing L to R (first row): Ms. Prajakta Jadhav, Mrs. Vimala Singh, Ms. Varsha Gohil, Ms. Harita Gogri, Ms. Pallavi Mehta, Ms. Purvi Mohanty, Ms. Priyanka Parab, Ms. Sheetal Katkar, Ms. Devika Nair, Ms. Anita Parihar.

Standing L to R (second row): Mr. Nikhil Shinde, Mr. Vinod Umare, Mr. Dinesh Jagtap, Ms. Disha Parchure, Ms. Darshana Mirgal, Ms. Avani Solanki, Ms. Ritika Devgharkar, Mr. Vinod Gupta, Ms. Varsha Mohite, Mr. Ajay Donta, Mr. Aniket PrabhudesaiStudentsStanding L to R (first row): Ms. Tejasvita Gaikwad, Mrs. Rati V.Chalvam, Ms. Priya Yabaji, Ms. Varsha Mohite, Ms. Snehal Martin, Ms Avani Solanki, Mrs. Kruti Dalal, Ms. Purvi Mohanty, Ms. Manasi Kulkarni.

Standing L to R (second row): Ms. Disha Parchure, Ms. Harita Gogri, Ms. Rucha Patil, Ms. Rutuja Deshpande, Ms. Priya Hariharan, Ms. Jahnavi Aluri, Ms. Pallavi Mehta, Mr. Ashish Chiddarwar.

Standing L to R (third row): Mr. Bhavik Dalal, Mr. Hemant Vira, Mrs. Sharda Shanbhag, Mr. Arun Ghuge, Ms. Darshana Mirgal, Mr. Vinod Umare, Mr. Roshan Shaikh, Mr. Ajay Donta, Mr. Aniket Prabhudesai.


Technical Staff
Sitting L to R (first row): Rati Devendra, Manju Goriwale, Aparna Dalvi, Anjali Nandgoankar

Sitting L to R (second row): Milind Dolas, Manisha Patwardhan, Seema Korgoankar, Seema Jadhav, Vaishali Pujari, Anil Dhopate

Standing L to R (third row): Prashant Warang, Somprakash Dhangar, Kishore Waghela, Shankar Survade, Tushar Shivtarkar, Prakash Solanki, Pratibha Sawant, Maya Gupta, Pramod Mayekar, Ramdas Mayekar, Raghunath Bali, Ganeshmoorthy S, Ashish Chiddarwar.